Transfer tisak ili preslikač je tehnika tiska gdje se boja prvo nanosi na transfer papir, na boju se potom nanosi sloj ljepila, a potom se boja i ljepilo suše na određenoj temperaturi. Transfer se na tekstil otiskuje na visokoj temperaturi i pod određenim pritiskom. Idealan je za sportske dresove, torbe, ruksake i kape.